ខ្មែរ អាយធី សំរាប់ អ្នក ធ្វើបដិវត្តមិនប្រើប្រាស់ ព្យាង្គតំរួត ពីក្រោម ព្យញ្ជនៈ ម្ , ឧទាហរ សម្រាប់ ត្រូវតែ ជា សំរាប់!! សង្ឃឹម ទស្សនាករ នឹង ទទួលបាន រាល់ចំណេះ ខំព្យូរើ លំអិត/ល្អៗ ពី ខ្មែរ អាយធី សំរាប់ អ្នក!!

វិនដោស្ស (Windows) និង លីនុក្ស៍ (Linux)! អ្នកគួរប្រើប្រាស់ មួយណា?

វិនដោស្ស (Windows) និង លីនុក្ស៍ (Linux) នៅជាប្រធានបទ ត្រូវបានជជែកដេញដោលដដែល ភាពប្រពៃ នៃប្រព័ន្ធធ្វើការ របស់ពួកវា !

ដើមត្នោតមួយ នៅតែប្រើប្រាស់ ទាំងពីរ ៖ វិនដោស្ស អិចក្សភី (Windows XP) ជាទំលាប់ និង លីនុក្ស៍ ឌីបៀន (Debian Linux) ជាតំរូវការការងារ។

ចុះអ្នកវិញ, យល់មេច ប្រព័ន្ធធ្វើការ របស់វិនដោស្ស និង ប្រព័ន្ធធ្វើការ របស់លីនុក្ស៍, មួយណា ប្រពៃ? ត្រង់ចំណុចណា? គួរប្រើប្រាស់ មួយណា?

បញ្ជាក់ ៖
- ដើមត្នោតមួយ អនុសាសកូនខ្មែរ ដែលធ្វើការជាមួយអាយធី ត្រូវតែហាត់រៀន ជាបណ្តើរ ប្រើប្រាស់ លីនុក្ស៍ (Linux) ជាពិសេស ឌីបៀន (Debian) ជាការល្អ, ប៉ុន្តែ មិនត្រូវបោះបង់ វិនដោស្ស ទេណ៎ា!

5 វិចារ:

 1. Anonymous says

  your site is so good I always visit it everyday, you update so quick !
  cheer !

  and don't forget visit my site I just create my site too
  if you could exchange link It would be great
  and I will be happy to link your site.
  Here is :
  freedowload

  thanks you


  Virak Yang says

  ខ្ញុំគិតថា បើសិនជាអ្នកស៊ាំនឹង លីនុច្ស គេប្រាកដជាចូលចិត្តវាពុំខាន ប៉ន្តែ ខ្ញុំចូលចិត្តWindows 7 ជាជាង។

  សូមជួយមើលវេបសាយខ្ញុំផងៈ www.virakyang.blogspot.com


  Anonymous says

  ចេះមួយណាមួយនោះល្អហើយ


  ឈរ រ៉ាណ says

  ត្រូវតែចេះទាំងពីរ ទាំងវិនដោស្ស៍ ទាំងលីនុក្ស៍
  ​សំរាប់រកកាងារ ស្របតាមតំរូវការ របស់ក្រុមហ៊ុន ព្រោះបច្ចុប្បន្ន មិនតិចក្រុមហ៊ុន ប្រើប្រាស់លីនុក្ស៍ (Linux) ថ្វីបើវិនដោស្ស៍ ត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាទូទៅ។


  ស៊ុំឌីណា​ រ៉ាត់ says

  ល្អណាស់បានចូលរួមជាមួយអ្នកទាំងអស់គ្នា
  ខ្ញុំឈ្មោះ ស៊ុំឌីណា រ៉ាត់
  ខ្ញុំបានបង្កើតវ៉េបសាយមួយដែរប៉ុន្តែខ្វះអ្នកជួយតើអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយខ្ញុំផងបានទេ ?


ដាក់ចំណាំ និង ចែករំលែក