ខ្មែរ អាយធី សំរាប់ អ្នក ធ្វើបដិវត្តមិនប្រើប្រាស់ ព្យាង្គតំរួត ពីក្រោម ព្យញ្ជនៈ ម្ , ឧទាហរ សម្រាប់ ត្រូវតែ ជា សំរាប់!! សង្ឃឹម ទស្សនាករ នឹង ទទួលបាន រាល់ចំណេះ ខំព្យូរើ លំអិត/ល្អៗ ពី ខ្មែរ អាយធី សំរាប់ អ្នក!!

បង្កើតប្រអប់សំបុត្រអ៊ីមែវល៍ យ៉ាហ៊ូ(yahoo)និង វិធីសាសង(Chat) តាមយ៉ាហ៊ូមែស្សិនចឺរ

I - បង្កើតអាស័យដ្ឋានអ៊ីមែវល៍យ៉ាហ៊ូ (yahoo email address)មួយ

ចូលតំបន់បណ្តាញឈ្មោះ Yahoo ចុចទីនេះ ចុចប្រអប់ Sign up for Yahoo បំពេញក្នុងប្រអប់ផត ដូចបណ្តាអត្ថន័យ នៅខាងស្តាំ ៖
ចុចប្រអប់ប៉ោង I Agree ជាការស្រេច ចុច Continue to Yahoo! Mail (បន្តទៅ អាស័យដ្ឋាន ដែលទើបតែ បានបង្កើត )​ ចុច Continue ចុចឃ្លា No thanks, remind me later (ទេ អរគុណ, រំលឹកខ្ញុំ ពេលក្រោយ)
ចុចប្រអប់លឿង Go to My Mail (ទៅអ៊ីមែល របស់ខ្ញុំ)
ចុច Check Mail (ឆែកមើលសំបុត្រ) ចុច Compose Mail (តែងសំបុត្រ)
*** ចុចទីនេះ ដើម្បីមើលវិធីផ្ញើ/ទទួលសំបុត្រ ជាភាសាខ្មែរ ក្នុងមេខាលាកញ្ជ្រោងភ្លើង
II - វិធីសាសងតាម YAHOO MESSENGER
  • 1- តំលើង Yahoo messenger
ទាញយក Yahoo messenger ពីតំបន់បណ្តាញ Yahoo messenger 9 ចុចលើប្រអប់លឿង Get Started ជ្រើសយក Save to disk ចុចលើអក្សរ Open ចុច Next ចុចដកខ្វែងនៅពីមុខឃ្លា : Make Yahoo! my browser's default search engine និង​អក្សរ Make www.yahoo.com my browser's home page ចុច Next ចុចខ្វែងនៅមុខឃ្លា Yes, I accept the License agreement terms above, ... ចុច Next ចុច Next ចុច Install ចុច Finish ជាកាស្រេច
  • 2- សាសងតាម Yahoo Messenger
ចុចពីដងលើរូបតំណាង Yahoo Mesenger លើអេក្រង់ ប្រអប់ Yahoo Messenger បង្ហាញចេញមក វាយឈ្មោះអាស័យដ្ឋានអ៊ីមែល ទៅក្នុងប្រអប់ផត Yahoo!ID: វាយលេខសំងាត់ទៅក្នុងប្រអប់ផត Password:

0 វិចារ:

ដាក់ចំណាំ និង ចែករំលែក