ខ្មែរ អាយធី សំរាប់ អ្នក ធ្វើបដិវត្តមិនប្រើប្រាស់ ព្យាង្គតំរួត ពីក្រោម ព្យញ្ជនៈ ម្ , ឧទាហរ សម្រាប់ ត្រូវតែ ជា សំរាប់!! សង្ឃឹម ទស្សនាករ នឹង ទទួលបាន រាល់ចំណេះ ខំព្យូរើ លំអិត/ល្អៗ ពី ខ្មែរ អាយធី សំរាប់ អ្នក!!

Wish Everybody a Very Happy CHINESE NEW YEAR 2008

ឆ្នាំ 鼠 ជូត មកដល់, ឆ្នាំ 豬 កុរ bye bye !

ខ្មែរអាយធីសំរាប់អ្នក ជូនពរអ្នកទាំងអស់គ្នា បុណ្យចូលឆ្នាំថ្មី ប្រពៃណី ចិន ពោរពេញដោយ សុភមង្គល វិបុលសុខ

Khmer IT for You Wish You a Very Happy CHINESE NEW YEAR

ចូលឆ្នាំជូត ប្រពៃណីចិន នឹងចាប់ផ្តើម នៅថ្ងៃទី ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០០៨ វេលាម៉ោង ០០:
ល. រ. ឆ្នាំ សត្វ ភាសា អង់គ្លេស ភាសា ចិន ឆ្នាំកំណើត ដែលត្រូវជាមួយនឹង ឆ្នាំសត្វ នីមួយៗ
ជូត (កណ្តុរ) Rat 1900 1912 1924 1936 1948 1960 1972 1984 1996 2008 2020
ឆ្លូវ (គោ) Ox 1901 1913 1925 1937 1949 1961 1973 1985 1997 2009 2021
ខាល (ខ្លា) Tiger 1902 1914 1926 1938 1950 1962 1974 1986 1998 2010 2022
ថោះ (ទន្សាយ) Rabbit 1903 1915 1927 1939 1951 1963 1975 1987 1999 2011 2023
រោង (នាគ) Dragon 1904 1916 1928 1940 1952 1964 1976 1988 2000 2012 2024
ម្សាញ់ (ពស់) Snake 1905 1917 1929 1941 1953 1965 1977 1989 2001 2013 2025
មមីរ (សេះ) Horse 1906 1918 1930 1942 1954 1966 1978 1990 2002 2014 2026
មមែ (ពពែ) Sheep 1907 1919 1931 1943 1955 1967 1979 1991 2003 2015 2027
វក (ស្វា) Monkey 1908 1920 1932 1944 1956 1968 1980 1992 2004 2016 2028
១០ រកា (មាន់) Rooster 1909 1921 1933 1945 1957 1969 1981 1993 2005 2017 2029
១១ (ឆ្កែ) Dog 1910 1922 1934 1946 1958 1970 1982 1994 2006 2018 2030
១២ កុរ (ជ្រូក) Pig 1911 1923 1935 1947 1959 1971 1983 1995 2007 2019 2031

2 វិចារ:

 1. koom says

  អគុណចំពោះការជូនពររបស់ Khmer IT ហើយសូមពរ Khmer IT ដូច្នេះដែរ។អូ!មកទីនេះដែរ ខ្ញុំឆ្លៀត​ឱកាស​​សូមអញ្ជើញ ខ្មែរអាយធីទៅចូលរូមឡើង​ផ្ទះ​ថ្មី​របស់ខ្ញុំផង​ទីនេះផ្ទះរបស់ខ្ញុំៈhttp://kooms.wordpress.com


  ឈរ រ៉ាណ says

  KhmerITforyou បានឆៀងចូលមើលប្លក របស់អ្នក រួចហើយ។
  ប្លករបស់អ្នក ទើបតែត្រូវបានបង្កើត​ នៅខែមករា ប៉ុន្តែ ល្អស្អាតណាស់ ទាំងអត្ថន័យ ទាំងរូបរាង ទាំងការរចនាផ្សេងៗ។

  អ្នកកំពុងប្រើប្រាស់ គំរូរចនា(theme) Contempt ដោយ Vault9, បើអ្នកផ្លាស់ប្តូរគំរូរចនា (theme) បច្ចុប្បន្ន អោយទៅជាគំរូរចនា Garland មាន ៣ ជួរឈរ វិញ (3 columns) ប្រហែលជា ស្រឡះភ្នែក ជាង។

  ជូនពរ ប្លករបស់អ្នក ដំណើរទៅមុខបាន ល្អ!


ដាក់ចំណាំ និង ចែករំលែក