ខ្មែរ អាយធី សំរាប់ អ្នក ធ្វើបដិវត្តមិនប្រើប្រាស់ ព្យាង្គតំរួត ពីក្រោម ព្យញ្ជនៈ ម្ , ឧទាហរ សម្រាប់ ត្រូវតែ ជា សំរាប់!! សង្ឃឹម ទស្សនាករ នឹង ទទួលបាន រាល់ចំណេះ ខំព្យូរើ លំអិត/ល្អៗ ពី ខ្មែរ អាយធី សំរាប់ អ្នក!!

Wish Everybody a Very Happy KHMER NEW YEAR 2008

ឆ្នាំ ជូត មកដល់, ឆ្នាំ កុរ bye bye !

ខ្មែរអាយធីសំរាប់អ្នក ជូនពរអ្នកទាំងអស់គ្នា បុណ្យចូលឆ្នាំថ្មី ប្រពៃណី ខ្មែរ ពោរពេញដោយ សុភមង្គល វិបុលសុខ

Khmer IT for You Wish You a Very Happy KHMER New Year

ចូលឆ្នាំជូត ប្រពៃណីខ្មែរ នឹងចាប់ផ្តើម នៅថ្ងៃទី ១៣ ខែមេសា ឆ្នាំ២០០៨ វេលាម៉ោង ១៨:២៤

1 វិចារ:

  1. កូនខ្មែរ says

    ដល់កតាម៉ងហ្នឹង ចូលមក អស់ទាស់


ដាក់ចំណាំ និង ចែករំលែក