ខ្មែរ អាយធី សំរាប់ អ្នក ធ្វើបដិវត្តមិនប្រើប្រាស់ ព្យាង្គតំរួត ពីក្រោម ព្យញ្ជនៈ ម្ , ឧទាហរ សម្រាប់ ត្រូវតែ ជា សំរាប់!! សង្ឃឹម ទស្សនាករ នឹង ទទួលបាន រាល់ចំណេះ ខំព្យូរើ លំអិត/ល្អៗ ពី ខ្មែរ អាយធី សំរាប់ អ្នក!!

វចនានុក្រម បច្ចេកវិទ្យាពត៌មាន អងគ្លេស - ខ្មែរ - អង់គ្លេស

ចុចទីនេះ

ដើម្បីទាញយក

វចនានុក្រម បច្ចេកវិទ្យាពត៌មាន

អង់គ្លេស - ខ្មែរ - អង់គ្លេស

ជា ឯកសារ PDF

(នឹងចេញកំណែថ្មី នៅខែ សីហា)

3 វិចារ:

 1. icebreaker says

  wow, cool, thanks for sharing :)


  Anonymous says

  This is great dictionary to have and much need to provide a uniform translation.

  Is there any way you can post the unicode format text of the dictionary that is searchable.


  Meas Sokhoeut says

  this is good dictionary. thanks for sharing


ដាក់ចំណាំ និង ចែករំលែក