ខ្មែរ អាយធី សំរាប់ អ្នក ធ្វើបដិវត្តមិនប្រើប្រាស់ ព្យាង្គតំរួត ពីក្រោម ព្យញ្ជនៈ ម្ , ឧទាហរ សម្រាប់ ត្រូវតែ ជា សំរាប់!! សង្ឃឹម ទស្សនាករ នឹង ទទួលបាន រាល់ចំណេះ ខំព្យូរើ លំអិត/ល្អៗ ពី ខ្មែរ អាយធី សំរាប់ អ្នក!!

រកមើល ទាន់ចិត្ត ឈ្មោះអ្នកត្រូវទៅបោះឆ្នោត ថ្ងៃ ២៧ កក្កដា ២០០៨ (Cambodia Election 2008)

3 វិចារ:

 1. soursdey says

  រកឈ្មោះយាយខ្ញុំអត់ឃើញ សង្ស័យគាត់អត់ទាន់ទៅចុះឈ្មោះដឹងហ្នរ?


  Anonymous says

  -សាករកមើល តាមលេខបណ្ណ ទៅ! ងាយស្រួលជាង

  ព្រោះបើរកតាមឈ្មោះ ទាល់តែបញ្ចូលឈ្មោះ បានត្រឹមត្រូវ ទើបរកឃើញ។

  -បើរកមិនឃើញទៀត,

  ទូរស័ព្ទ ទៅ៖ (855 ) 12 640 789  អ៊ីមែវល៍ ទៅ៖ bits.solution@gmail.com


  icebreaker says

  ខ្ញុំរកឈ្មោះរបស់ខ្ញុំឃើញហើយ!!!​ ឡូយមែនទែន!! អរគុណដែលបានចែកចាយ!


ដាក់ចំណាំ និង ចែករំលែក