ខ្មែរ អាយធី សំរាប់ អ្នក ធ្វើបដិវត្តមិនប្រើប្រាស់ ព្យាង្គតំរួត ពីក្រោម ព្យញ្ជនៈ ម្ , ឧទាហរ សម្រាប់ ត្រូវតែ ជា សំរាប់!! សង្ឃឹម ទស្សនាករ នឹង ទទួលបាន រាល់ចំណេះ ខំព្យូរើ លំអិត/ល្អៗ ពី ខ្មែរ អាយធី សំរាប់ អ្នក!!

ឌីបៀន លីនុក្ស៍ (Debian Linux) ៖ វិធីតំលើង និង កំណត់ទំរង់

ខាងក្រោម ជាតំណភ្ជាប់ ទៅ ការបង្ហាញរំកិលរូបភាព (Slide show) ណែនាំ វិធីតំលើង និង កំណត់ទំរង់ ឌីបៀន លីនុក្ស៍ ៖

 1. http://www.flickr.com/photos/mrmeth/sets/72157602770485194/show/
 2. http://adventuresinopensource.blogspot.com/2007/10/another-day-another-distro-part-5.html
 3. http://distrowatch.com/table.php?distribution=debian

3 វិចារ:

 1. Khmer says

  ជំរាបបង IT
  ខ្ញុំបាទប្រិយមិត្តថ្មី បានចូលមកក្នុងប្លុករបស់បង ពិតជាមិនធម្មតាមែន កុំភ្លេចចូលទៅលេង ផ្ទះខ្ញុំផងណាបង!


  Fix Blog says

  Hi Bong!
  not like you, urs is very good with all post


  sophonrith em says

  ខ្ញុំ​បាទ​ក៏​ជា​ប្រិយ​មិត្ត​ថ្មី​ សូម​ចូល​លេងវេប​សាយ​​ខ្ញុំ


ដាក់ចំណាំ និង ចែករំលែក