ខ្មែរ អាយធី សំរាប់ អ្នក ធ្វើបដិវត្តមិនប្រើប្រាស់ ព្យាង្គតំរួត ពីក្រោម ព្យញ្ជនៈ ម្ , ឧទាហរ សម្រាប់ ត្រូវតែ ជា សំរាប់!! សង្ឃឹម ទស្សនាករ នឹង ទទួលបាន រាល់ចំណេះ ខំព្យូរើ លំអិត/ល្អៗ ពី ខ្មែរ អាយធី សំរាប់ អ្នក!!

ភាពស្ទើរពូជ របស់ជនខ្វះការអប់រំម្នាក់ ដែលប្រើប្រាស់ ៤ ឈ្មោះ ៖ អ៊ីណារិទ្ធ, ឃាដករស៊ីឈ្នួល, តាស៊ីក្លូ, យមរាជ

ភាពស្ទើរពូជ របស់ជនខ្វះការអប់រំម្នាក់ ដែលប្រើប្រាស់ ៤ ឈ្មោះ ៖ អ៊ីណារិទ្ធ, ឃាដករស៊ីឈ្នួល, តាស៊ីក្លូ, យមរាជ

ប្រិយមិត្តអ្នកអាន, ខ្មែរអាយធីសំរាប់អ្នក មិនគួរលើករឿងនេះ រៀបរាប់ ទេ ប៉ុន្តែត្រូវតែលើកមកនិយាយ បង្ហាញធាតុពិត នៃមនុស្សម្នាក់ ដែលមានចរិកស្ទើរពូជ និយាយស្តីខ្វះការអប់រំ បំភ្លើសបញ្ឆិតបញ្ឆៀង ខ្មែរអាយធីសំរាប់អ្នក ដែលខ្មែរអាយធីសំរាប់អ្នក បាន/កំពុងខិតខំ ផ្សព្វផ្សាយ ចំណេះពត៌មានវិទ្យា ជូនគ្រប់កូនខ្មែរ។

(ប្រកាសនេះ ជាចំលើយតប ទៅប្លក ឈ្មោះតាស៊ីក្លូឃាដករស៊ីឈ្នួល ឬ ឈ្មោះ អ៊ី ណារិទ្ធ នៅប្រព័ន្ធប្លក Wordpressយមរាជ នៅប្រព័ន្ធប្លក Blogspot ដែលទាំង ៤ ជាមនុស្សតែម្នាក់ មានចរិកមិនគ្រប់ពូជ ប្រើប្រាស់សំដី ខ្វះការអប់រំ បំភ្លើសបញ្ឆិតបញ្ឆៀង ដាក់ដើមត្នោតមួយខ្មែរអាយធីសំរាប់អ្នកខ្មែររាល់ថ្ងៃ )

(បញ្ជាក់ ៖ ឈ្មោះអ៊ី ណារិទ្ធ ជានិស្សិតខ្មែរ នៅប្រទេសបែលហ្ស៊ីក ប៉ុន្តែតាមសំគាល់គ្រប់អត្ថបទ ដែលឈ្មោះអ៊ី ណារិទ្ធបានសរសេរ មិនដែលឃើញឈ្មោះនេះ មានសមត្ថភាពអាចសរសេរ អត្ថបទជំនាញ ដែលខ្លួនបានរៀន សំរាប់ចែករំលែកចំណេះដឹង ដល់កូនខ្មែរទេ, ឃើញតែឈ្មោះនេះ សរសេរតែ ពាក្យសំដីខ្វះហេតុផល បែបជនស្ទើរពូជ ហាមាត់រវើរវាយ តាមតែនឹកឃើញ ដៀលបញ្ឆិតបញ្ឆៀង សឹងគ្រប់កូនខ្មែរប្រើប្រាស់អិនរើណែត ដែលមិនតបត។)

ដើមត្នោតមួយ មិនដែលសរសេរគ្មានហេតុផល ជាពិសេស ប្រកាស "សាររំលឹកឃាដករស៊ីឈ្នួល" លើបណ្តាញសង្គម "ខ្មែររាល់ថ្ងៃ" ។

ហេតុផលចំបងៗ ហូរហែរខាងក្រោម ៖

- ឃាដករស៊ីឈ្នួល ឬ តាស៊ីក្លូ មានចរិតខុសប្រក្រតី ប្រើប្រាស់សុទ្ធតែ សំដីកាប់​ចាក់ សំលាប់ ឬនិយាយបញ្ឆិតបញ្ឆៀង ដៀល លើសមាជិកដូចគ្នា ក្នុងបណ្តាញសង្គម "ខ្មែររាល់ថ្ងៃ" និងដៀលសមាជិក បណ្តាញសង្គមភាសាខ្មែរ ដទៃ

- khmeritforyou@gmail.com បានទទួលហូហែរ ច្រើនអ៊ីមែវល៍ ពីច្រើនគ្នា សំណូមពររាំងខ្ទប់ ឃាដករស៊ីឈ្នួល ឬ តាស៊ីក្លូ ឬ ឈ្មោះអ៊ី ណារិទ្ធ ដែលជាមនុស្សតែមួយ

ចឹងហើយ ទើបបណ្តាញសង្គម "ខ្មែររាល់ថ្ងៃ" សំរេចសរសេរ "សាររំលឹកឃាដករស៊ីឈ្នួល" អោយឈ្មោះនេះ កែប្រែលើកក្រោយ ពាក្យនិយាយស្តី ប៉ុន្តែឈ្មោះនេះ បានបង្កើនថែម សកម្មភាពដៀលសមាជិកដទៃ ជាហេតុធ្វើអោយ ក្រុមអភិបាល "ខ្មែររាល់ថ្ងៃ" ត្រូវតែលុបចេញ សមាជិកភាព របស់ឃាដករស៊ីឈ្នួល ឬ តាស៊ីក្លូ

ជារួម ដើមត្នោតមួយខ្មែរអាយធីសំរាប់អ្នក រីករាយណាស់ បានឃើញ គ្រប់កូនខ្មែរប្រើប្រាស់ ក្រមអក្សរខ្មែរយូនីកូដ-នីដា លើអិនរើណែត ព្រោះនោះជាជោគជ័យ អភិវឌ្ឍភាសាខ្មែរ ដោយមិនដឹងខ្លួន របស់កូនខ្មែរ ទោះការប្រើប្រាស់ភាសាខ្មែរនោះ ​ជាការជេរ ការរិះគន់​ ជាការដៀល ជាការសរសើរ ... ប៉ុន្តែ យ៉ាងហោចណាស់ ជាការប្រឹងហាត់បញ្ចេញមតិ ចឹងដែរ ជាភាសាខ្មែរ របស់គ្រប់កូនខ្មែរ។

សូមជំរាបថា ដើមត្នោតមួយ ជាម្ចាស់ប្លក ខ្មែរអាយធីសំរាប់អ្នក, បន្ទាប់មក ជាម្ចាស់ប្លក "ដើមត្នោតមួយ", ចុងក្រោយ ជាម្ចាស់បណ្តាញសង្គម "ខ្មែររាល់ថ្ងៃ" ។ បច្ចុប្បន្ន ជាម្ចាស់ទាំងបី នោះឯង។

អត្ថបទខាងក្រោម ជាអត្ថបទ ដែលឈ្មោះនេះ កំពុងនិយាយ បំភ្លើសបញ្ឆិតបញ្ឆៀង ដើមត្នោត មួយ

អត្ថបទ របស់ឈ្មោះអ៊ី ណារិទ្ធ

អត្ថបទចំលង របស់ឈ្មោះអ៊ី ណារិទ្ធ

អរគុណ គ្រប់កូនខ្មែរ អ្នកប្រើប្រាស់អិនរើណែត ដែលបានអានប្រកាសនេះ។

0 វិចារ:

ដាក់ចំណាំ និង ចែករំលែក