ខ្មែរ អាយធី សំរាប់ អ្នក ធ្វើបដិវត្តមិនប្រើប្រាស់ ព្យាង្គតំរួត ពីក្រោម ព្យញ្ជនៈ ម្ , ឧទាហរ សម្រាប់ ត្រូវតែ ជា សំរាប់!! សង្ឃឹម ទស្សនាករ នឹង ទទួលបាន រាល់ចំណេះ ខំព្យូរើ លំអិត/ល្អៗ ពី ខ្មែរ អាយធី សំរាប់ អ្នក!!

វិធីប្រើប្រាស់អិនរើណែត ( INTERNET ) រហ័សទាន់ចិត្ត

ជាធម្មតា រាល់លើកបើកអិនរ័រណែត ត្រូវចុចលើ រូបសំណាកកញ្ជ្រោងភ្លើង (Firefox) ឬ ចុចលើ រូបសំណាកអិនរ័រណែត អិចក្សផ្លរ័រ (Internet Explorer) វាយឈ្មោះវ៉ែប ទៅក្នុងប្រអប់ផតរបស់ Google ដើម្បីចូលទៅទំព័រវ៉ែបតាមគោលដៅ។ ដើម្បីចៀសវាងខាតពេលបែបនោះ អ្នកគួរធ្វើដូចតទៅ ៖

ឧទាហរអនុវត្ត៖

ចុចពីរដង លើរូបសំណាក Firefox (ឬ លើរូបសំណាក Internet Explorer)

=> វាយអក្សរ yahoo weather ក្នុងប្រអប់ផត របស់ទំព័រវ៉ែប Google ចុច Enter លើក្តារចុច

=> ចុចពីរដងលើឈ្មោះវ៉ែបព៌ណខៀវ Yahoo Weather នៅខាងឆ្វេងទំព័រវ៉ែប Google ចុចលើ អក្សរខៀវ Asia ចុចលើអក្សរខៀវ Cambodia ចុចលើអក្សរខៀវ Phnom Penh ចុចលើ អក្សរ °C (ដឺក្រេ Celsius) ដើម្បីមើល សីតុណ្ហភាពនៅរាជធានីភ្នំពេញ

=> ចុចលើមឺនុយ Bookmarks ក្នុង Firefox (ឬ Favorites ក្នុង Internet Explorer ) នៅជួរខាងលើនៃអេក្រង់ រើសយក Bookmark this page (ឬ Add to Favorites) វាយអក្សរ Phnom Penh Weather ចុច OK ជាការស្រេច។

រាល់ពេលប្រើប្រាស់

ដើម្បីមើលសីតុណ្ហភាពនៅភ្នំពេញ អ្នកគ្រាន់តែចុចលើ Bookmarks (ឬ Favorites) រើសយក Phnom Penh Weather ទំព័រវ៉ែបសីតុណ្ហភាពនៅភ្នំពេញ នឹងបង្ហាញចេញ មកតាមបំណង។

បញ្ជាក់៖ អ្នកគួរអនុវត្តវិធីខាងលើចំពោះទំព័រវ៉ែបផ្សេងទៀត (មើលគំរូលទ្ធផលដូចខាងក្រោម)

ក្នុង Firefox:

 1. http://ki-media.blogspot.com
 2. http://www.voanews.com/khmer
 3. http://slknews.blogspot.com
 4. http://khmer.cc/home
 5. http://www.khmerfuture.com/index.php?name=PNphpBB2&file=index
 6. http://www.khmerlife.com/forum/index.php
 7. http://www.topix.net/forum/world/cambodia
 8. http://www.lesjeuneskhmers.com/forum
 9. http://www.khmer-network.com/forum/index.html
 10. https://login.yahoo.com/config/mail?.intl=us
 11. http://weather.yahoo.com/forecast/CBXX0001_c.html?force_units=1
 12. http://khmeritforyou.blogspot.com
 13. http://www.fotothing.com
 14. http://www.docguide.com/dgc.nsf/html/English-Dictionnary.htm
 15. http://babelfish.altavista.com/tr

ក្នុង Internet Explorer:

ចំណាំ៖

ហេតុដែលដាក់ វិទ្យុអាស៊ីសេរី និង កាសែតកោះសន្តិភាព នៅក្នុង Internet Explorer ព្រោះទំព័រវ៉ែបទាំងពីរនេះ មិនអាចបង្ហាញអក្សរខ្មែរនៅក្នុង Firefox

0 វិចារ:

ដាក់ចំណាំ និង ចែករំលែក