ខ្មែរ អាយធី សំរាប់ អ្នក ធ្វើបដិវត្តមិនប្រើប្រាស់ ព្យាង្គតំរួត ពីក្រោម ព្យញ្ជនៈ ម្ , ឧទាហរ សម្រាប់ ត្រូវតែ ជា សំរាប់!! សង្ឃឹម ទស្សនាករ នឹង ទទួលបាន រាល់ចំណេះ ខំព្យូរើ លំអិត/ល្អៗ ពី ខ្មែរ អាយធី សំរាប់ អ្នក!!

វិធីសាសង(Chat) អាយស៊ីឃ្យាវ(ICQ) ជាអក្សរខ្មែរ

អាយស៊ីឃ្យាវ(ICQ) មានចំណុចខ្លាំង ត្រង់ល្បឿនប្រើប្រាស់ និង អាចសាសង(Chat) ជាអក្សរខ្មែរយូនីកូដ-នីដា លើវិនដោស្សអិចក្សភី(XP) និង លើវិនដោស្សវិស្តា(Vista) ដោយប្រសិទ្ធិភាព។ ដើម្បីប្រើប្រាស់អាយស៊ីឃ្យាវ ដោយរលូន អ្នកត្រូវចុះ មួយលេខអាយស៊ីឃ្យាវ (Register an ICQ number) និង ទាញយក/តំលើង ICQ

១- ចុះ មួយលេខអាយស៊ីឃ្យាវ (Register an ICQ number)
បន្ទាប់ពីបានបំពេញរួច ចុចអក្សរ Submit អ្នកមាន មួយលេខ ICQ ហើយ → ចុច Click here ដើម្បីភ្ជាប់លេខ ICQ ជាមួយ ឈ្មោះអ៊ីមែវល៍ របស់អ្នក។
អ្នកត្រូវបំពេញដូចណែនាំ → ចុច Submit ។ ធ្វើបែបនេះ អ្នកនឹងអាចប្រើប្រាស់ លេខ ICQ ឬ ឈ្មោះអ៊ីមែវល៍ ដើម្បីចូលទៅ ICQ
២- ទាញយក/តំលើង អាយស៊ីឃ្យាវ ( ICQ )
ចុចទីនេះ ដើម្បីទាញយក និង តំលើង ICQ
ចុច Next ចុច Next → ចុច Skip Finish
៣- សាសង ជាអក្សរខ្មែរ តាមអាយស៊ីឃ្យាវ (ICQ)
អ្នកបានចុះមួយលេខ ICQ ហើយ, អ្នកបានទាញយក/តំលើង ICQ ហើយ ឥឡូវនេះ ជាដំណាក់កាល ប្រើប្រាស់វា ដើម្បីប្រាស្រ័យសាសង ទាក់ទងជាមួយមិត្តភក្តិ ដែលបានប្រើប្រាស់ ICQ ដូចអ្នកដែរ។
រត់កម្មវិធី ICQ វាយបញ្ចូល លេ ICQ​ និង លេខសំងាត់ របស់វា ចុច F5 លើក្តារចុច ដើម្បី បន្ថែមឈ្មោះអ្នកស្គាល់ ឬ ចុចឈ្មោះអ្នកស្គាល់ ដែល មានស្រាប់ ដើម្បីសាសង
វាយលេខ ICQ របស់អ្នកស្គាល់ ដើម្បីវាយចេញអក្សរខ្មែរក្នុង ប្រអប់សាសង ICQ អ្នកត្រូវ, ដាក់ទំរង់អក្សរ KhmerOS តាមលេខរៀង ,,
បញ្ជាក់៖ ដើម្បីវាយអក្សរខ្មែរ មានជើងបាន អ្នកត្រូវចំលង-បិទភ្ជាប់ (Copy n Paste) ​usp10.dll ទៅក្នុង C:\Program Files\ICQ6 (ចំពោះតែ វិនដោស្សអិចក្សភី) ​ មើលផងដែរ ។ រីឯ វិនដោស្សវិស្តា (Windows Vista) មិនមានបញ្ហា

វិធីសាសង ស្កែភី(Skype) ជាអក្សរខ្មែរ​​ ═ វិធីសាសង គូកគលថក(Google Talk) ជាអក្សរខ្មែរ

1 វិចារ:

 1. khim says

  Wow so interesting.
  I the new reader for you blog.
  I like it.
  I feel that I get new teachniq.
  thank you for your share knowladge.
  I need learn more from you.


ដាក់ចំណាំ និង ចែករំលែក