ខ្មែរ អាយធី សំរាប់ អ្នក ធ្វើបដិវត្តមិនប្រើប្រាស់ ព្យាង្គតំរួត ពីក្រោម ព្យញ្ជនៈ ម្ , ឧទាហរ សម្រាប់ ត្រូវតែ ជា សំរាប់!! សង្ឃឹម ទស្សនាករ នឹង ទទួលបាន រាល់ចំណេះ ខំព្យូរើ លំអិត/ល្អៗ ពី ខ្មែរ អាយធី សំរាប់ អ្នក!!

5 វិចារ:

 1. ឈរ រ៉ាណ says

  គ្មានអ្វីដែលសុក្រឹតបំផុត ក្នុងសង្គម ប៉ុន្តែមានមិនតិច របស់ដែលសុក្រឹតណាស់ តាមការអភិវឌ្ឍពួកវា! បើមិនចឹង វាគ្មានត្រឹមលែងសុក្រឹត ប៉ុន្តែ បង្អាកការអភិវឌ្ឍ ​របស់សង្គម​ ទៀត!

  មែនញាវ ជាសំលេងអានអ៊ីងគ្លីស-អឺមែរីខឹន, នោះជា មួយនៃឯកសារយោងដទៃ ត្រូវបានប្រើប្រាស់។ រាល់វចនានុក្រម នឹងត្រូវបានប្រើប្រាស់ ពាក្យបរទេស តាមសំលេងអានអ៊ីងគ្លីស-អឺមែរីខឹន របស់ http://www.merriam-webster.com/

  អ្វីទាំងអស់ មានការអភិវឌ្ឍ, ផ្នត់គំនិតកូនខ្មែរ ភាសាខ្មែរ ក៍ត្រូវតែចឹងដែរ! គ្មានអាចយកភាសាធម៌ ប្រើប្រាស់សំរាប់ ពាក្យបច្ចេកទេស!!
  កូនខ្មែរត្រូវតែយល់បញ្ហាហ្នុង និងវិភាគ សំរាប់ការអភិវឌ្ឍ!
  គ្មានអ្នកណា មានជីវិតអមតះ ប៉ុន្តែសង្គម អាចនៅជាអមតះ បើអ្នកកំពុងនៅរស់ អភិវឌ្ឍវា, បើមិនចឹង សង្គមលែងជាអមតះ ឬ បាត់ពីផែនទីផង ក៏មិនដឹង។

  សហរដ្ឋ ប្រទេសបារាំង... ប្រទេសយួន ប្រទេសសៀម មួយឆ្នាំៗ ចេញវចនានុក្រមថ្មី បន្ថែម រាប់ពាន់ពាក្យថ្មី សំរាប់វចនានុក្រម របស់ពួកប្រទេសខ្លួន ចុះប្រទេសខ្មែរ?

  រាល់ប្រកាស ដើមត្នោតមួយបានដាក់ ជាពិសេស វិធីបង្កើតវចនានុក្រមនេះ ប្រាកដសំរាប់ គ្រប់កូនខ្មែររួមគ្នា អភិវឌ្ឍវា មិនត្រឹមសំរាប់ត្រឹមដើមត្នោតមួយ ព្រោះ វាជាវិធីណែនាំលំអិត ការបង្កើតវចនានុក្រម!


  មរកត says

  i want to create dictionary khmer thai with VB2005(my computer has only this version )like this picture
  DR.,can u use the free time create its?i just learn so i'm can't to create about data i'm will add when has course .....THANKS you

  http://img534.imageshack.us/i/backc.gif/

  http://img405.imageshack.us/i/editdtn.gif/


  Anonymous says

  មើលទៅអ្វីៗទាក់ទងនឹងអាយធីហាក់ដូចជាងាយស្រួលសម្រាប់អ្នកអាយធី


  ឈរ រ៉ាណ says

  ពិតជាចឹង! ប៉ុន្តែអ្នកអាយធី ជានិច្ចត្រូវតែរត់តាម​អាយធី, បើមិនចឹង អ្នកអាយធី ជាអ្នកលែងទាន់ អាយធី!


  ComputerDevice កុំព្យូទ័រ និង ទូរស័ព្ទ says

  ខ្ញុំចង់សួរបងមួយ ពេលដែលខ្ញុំឲ្យអសដ្ឋានទៅគេ គេបើកមិនចេញ ទាuser & password
  តើប្លុករបស់ខ្ញុំវាយ៉ាងមេច?
  សំអរគុណ


ដាក់ចំណាំ និង ចែករំលែក